4PL

 Řídíme dodavatelský řetězec a zajišťujeme nejúčinnější a nákladově nejefektivnější řešení

4PL

Naším cílem je poskytnout zákazníkům komplexní logistiku s podporou analytických a administrativních služeb všude tam, kde je potřeba. Specializujeme se na organizaci a optimalizaci dopravních procesů. Naší specializací je pak řízení a audit dopravních nákladů, což je oblast, kde máme přes 15 let zkušeností.

Naše služby rozdělujeme do 5 základních oblastí:

Audity dopravních nákladů:

 • externí revize dopravních nákladů zákazníka
 • přímé snížení nákladů na dopravu (současné projekty dosahují úrovně 2-15% úspor)
 • analýza všech nákladových položek u každé zásilky

Hlavní kontrolní postupy:

 • základní chyby ve fakturách (náležitosti faktury, měna, nesprávná částka atd.)
 • správnost stanovení ceny (použitý ceník nebo účtované služby)
 • duplicity v rámci 1 faktury dopravce/mezi všemi dopravci
 • kontrola oprávněnosti fakturovaných příplatků/konsolidace zásilek
 • kontroly hmotnosti, účtování přepočtené hmotnosti

Finanční podpora:

 • zpracování dopravních nákladových i výnosových faktur klienta
 • příprava podkladů pro dohadné položky na základě ceníků a dat
 • řízení plateb dopravcům (na základě výsledků auditu nákladů)

Organizace tendrů:

 • příprava celé dokumentace (zadání, vytvoření SLA/SOP/BPD dokumenty)
 • vedení jednání s dopravci (včetně návštěv jeho provozu a osobních jednání)
 • podrobná vyhodnocení nabídek na reálném profilu zásilek (ceníky aplikované na data zákazníka)
 • konečné vyhodnocení výběrového řízení s návrhy řešení vč. výhod a nevýhod
 • podpora implementace včetně zajištění podpisu smluv s dopravci

Control tower:

 • dedikované oddělení zajišťující vybranou aktivitu v rámci dopravních procesů
 • vícejazyčný tým (v současnosti 6 jazyků)
 • běžně zajištěnové aktivity: objednávky/reklamace/KPI reportingu/organizace fakturace /vratek zboží
   
Žádost o cenovou kalkulaci