zarzad_i_rada_nadzorcza_baner_nowy.jpg

Strefa klienta

Integracje systemowe

Zapewniamy następujące możliwości integracji systemowej z klientem:

WebBooking to aplikacja internetowa, umożliwiająca wprowadzanie i obsługę zleceń, wydruk dokumentów przewozowych, tworzenie raportów, dostęp do zeskanowanych potwierdzeń dostawy (PoD), powiadamianie o statusie zlecenia i inne.
Oprócz ręcznego wprowadzania danych, WebBooking pozwala również na zbiorczy import zleceń z pliku.
Jest to narzędzie dedykowane dla Twojej firmy jeśli nadajeciez umiarkowany wolumen i chcesz szybko rozpocząć współpracę z nami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na integrację.

WebAPI (Webservice) - rozwiązanie, które daje możliwość pełnej integracji Twojego systemu z naszym, dzięki czemu możesz obsługiwać zlecenia całkowicie w swoim systemie.
Wymiana danych odbywa się za pomocą protokołu SOAP i obejmuje awizację zlecenia, pobranie dokumentów przewozowych (etykiet i zbiorczego listu przewozowego) oraz sprawdzenie statusu zlecenia.
To rozwiązanie idealne dla Ciebie jeśli posiadasz średni i dużym wolumen nadania oraz system z możliwością adaptacji do naszego standardu WebAPI.

Integracje dedykowane, oparte są najczęściej na interfejsach plikowych w szerokiej gamie formatów, m.in. XML, EDIFACT, Fortras100, SAP IDoc, XLS itp.
Takie rozwiązania oferujemy Ci jeśli korzystasz z systemów klasy ERP, dla których zakres informacyjny interfejsów wykracza poza rozwiązania standardowe, a Twój wolumen nadania jest wysoki.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.
 

Drukuj stronę

Popularne tematy