szczyty.pnggoglobal.jpgecr.png

Tracking & Tracing

Baner_Wlochy_PL.png

Aktualności

Nowa łódzka lokalizacja ROHLIG SUUS Logistics – z myślą o Klientach i pracownikach

ROHLIG SUUS Logistics otworzył w Łodzi nowy oddział, o powierzchni ponad 10.000 m². Przestrzeń biurowa zajmuje blisko 680 m² budynku, natomiast pozostałą część przeznaczono na obsługę operacji w ramach logistyki kontraktowej i terminala służącego przeładunkom krajowych i międzynarodowych przesyłek drobnicowych. Zmiana lokalizacji jest efektem dyn... » 2017-02-22

Obsługa logistyczna przemysłu obronnego w ofercie ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS uzyskał rządowy certyfikat wewnętrznego systemu kontroli (WSK), wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Dokument umożliwia realizację transportów uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego z Polski w każdy rejon naszego globu. Operator od lat współpracuje ze sprawdzonymi partnerami, posiadającymi doświadczenie w obsłudze tego rodzaj... » 2017-02-01

Komentarze eksperckie

Integracja systemów i aplikacji w usługach operatorów logistycznych

Integracja z systemami informatycznymi klientów stanowi jeden z kluczowych obszarów w działalności operatora logistycznego i bez wątpienia niesie korzyści dla obydwu stron. W szczególności możemy do nich zaliczyć zwiększenie efektywności procesów biznesowych, wyeliminowanie błędów we wprowadzanych danych, czy szybszą reakcję na sytuacje wyjątko... » 2016-10-28

Wpływ kryzysu imigracyjnego na łańcuch dostaw

1- Jak kryzys imigracyjny wpłynął na zarządzanie łańcuchem dostaw? Czynnikiem, który może mieć wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw w kryzysie imigracyjnym, są kwestie związane z samym transportem, gdy trasa przejazdu przebiega przez kraje dotknięte bądź zagrożone taką sytuacją. » 2016-10-21

Nasi klienci