Systém VMI (Vendor Managed Inventory)

Vendor Managed Inventory (VMI) je správa skladovými zásobami dodavatele. Je to forma outsourcingu celého dodavatelského řetězce pro výrobní společnosti. Je to inovativní, holistický přístup ke spolupráci tří stran: výrobní společnosti, dodavatele komponent a logistického operátora.

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

Její podstata spočívá v tom, že dodávky komponent, nadále zůstává ve vlastnictví dodavatele, jsou řízeny operátorem. Děje se to v optimální vzdálenosti od místa dodání od příjemce, tedy výrobní nebo obchodní společnosti. Hlavní příjemce nenese přímé náklady spojené s podporou a údržbou zásob. Používá je podle svých potřeb tím, že nakoupí jen tolik, kolik v dané době potřebuje.

Fungování systému VMI je nejčastěji spojováno s provozem konsignačního skladu a hladkého celního odbavení.

Přínosy pro odběratele (výrobní nebo obchodní společnosti):

 • snadné plánování nákupů
 • rychlá dodací doba komponentů
 • snížení skladových zásob (snížení nákladů na skladování)
 • minimalizace nedostatků ve výrobě
 • pružnost kroků a citlivost na změnu výrobních plánů
 • bezpečnost řešení

Výhody pro dodavatele:

 • nižší dopravní náklady odesíláním větších sérií zboží
 • kontrola nad zásobami až po vyskladnění položky
 • zabezpečení vyšší flexibility leadtime dodávek komponentů
 • minimalizace počtu prognostických chyb
 • cenová dohoda dodavatele a odběratele - obě strany získávají pole pro jednání
 • další informace o tom, jak probíhá VMI najdete zde