Řízení dodávatelského řetezce

Každá společnost, bez ohledu na odvětví, má konkrétně uspořádán dodavatelský řetězec. Řetěz zahrnuje dodavatele poskytujících všechny komponenty, produkty a služby (logistické a informační technologie) nevyhnutné pro poskytování konečného produktu zákazníkům.

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

Součet mnoha logistických služeb nabízených logistickými operátory automaticky nevytváří integrovaný dodavatelský řetězec. Až přidání prvku plánování a koordinace celého logistického procesu umožňuje například stanovení objemu optimální výroby, četnost a způsob dodání, přepravy nebo řízení fiskální oblasti, například přidání celního skladu do navrhovaného procesu umožňuje vytvářet řešení, které může být nazýváno integrovaný dodavatelský řetězec.

Globální logistika vyžaduje globální a inovativní řešení. Inovace v návrhu integrovaného dodavatelského řetězce nutně nevyžaduje vymýšlet nový druh pohonu pro využívána vozidla. V praxi spočívá na takovém spojení a koordinaci prvků dodavatelského řetězce (samostatných logistických služeb), aby jeho celkové náklady byly nižší, než součet nákladů na stejné služby, ke kterému dochází bez efektivního plánování a koordinace. Mluvíme tedy o inovacích, které se projevují například v inovativním způsobem uspořádaném dodavatelském řetězci a následně efektivního nasazení takového řešení.

V čem spočívá v praxi spolupráce ROHLIG SUUS LOGISTICS s klientem na vytvoření nového konceptu integrovaného dodavatelského řetězce?

Především v reálné analýze současných procesů a společném, spolu se zástupci zákazníka, návrhu nového řešení, zaměřeného zejména na celkové náklady a kvalitu řešení. Nabízíme řadu možných scénářů s cílem zavedení vylepšení a výhod v jednotlivých prvcích analýzy řetězce, který bude generovat hodnotu pro zákazníka.

Použití moderních informatických řešení je zásadním prvkem pro dosažení nezbytné transparentnosti spojené s řízením informačního toku, který doprovází pohyb výrobků nebo součástek v rámci Integrovaného dodavatelského řetězce. Často s pomocí našich standardních informačních systémů, zahrnujících především náš systém TMS (Transport Management System) a WMS System (Warehouse Management System) a klientských systémů, vytváříme pro konkrétní projekt specializovaná řešení, například vytváření sestav, které jsou k dispozici on-line pouze s konkrétním obsahem pro daného zákazníka. Je to jeden ze způsobů, jak účinně uplatňovat požadavek správného plánování a koordinace toku zboží.

Jak různé mohou být integrace dodavatelských řetězců lze posoudit pomocí několika případových studií, na kterých jsme měli tu čest podílet se s našimi zákazníky a subdodavateli. V naší práci klademe velký důraz na názor zákazníka vyjádřený po sesbíraní zkušenosti vyplývající z kvality a praktického provedení očekáváného a nasazeného řešení, to znamená, integrovaného dodavatelského řetězce. Tento prvek je také součásti přiložených příkladů a podle našeho názoru je nejlepším doporučením, proč hledat nová řešení a koncepce dodavatelského řetězce, ve spolupráci se zkušeným a dynamicky se rozvíjejícím partnerem.

 

Zahteva za izračun cene