Modele obsługi e-sklepów

Rozpoczynając sprzedaż internetową, właściciele e-sklepów stają przed wyborem określonego modelu obsługi logistycznej, który ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej dostawy, na bazie jasno określonej roli i odpowiedzialności operatora logistycznego.

Poniższe schematy obsługi e-commerce prezentują zróżnicowany zakres działań operatora logistycznego, nie wyczerpując jednak wszystkich wariantów dostępnych na rynku logistycznym.

Scenariusz nr 1 - Ograniczona rola firmy logistycznej w obsłudze e-sklepu.

To najprostszy model obsługi e-commerce, gdzie e-sklep samodzielnie zarządza swoim magazynem, sprowadzając towary od producentów lub dystrybutorów, z którymi współpracuje. Zadaniem firmy logistycznej jest wyłącznie dostawa towaru z magazynu e-sklepu do finalnego odbiorcy.

 

 

 

Schemat
 

 

 

 

Scenariusz nr 2 - Rozszerzona rola operatora logistycznego.

Gdy sklep internetowy decyduje się rozwinąć współpracę z firmą logistyczną, wówczas operator prowadzi obsługę magazynu lub magazynów e-sklepu, z których realizowane są dostawy do finalnych odbiorców, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej operatora.

 

 

 

Schemat
 

 

 

 

Scenariusz nr 3 - Skrócony łańcuch logistyczny z pominięciem magazynu e-sklepu (dropshipping).

Scenariusz nr 3 to model obsługi logistycznej, w którym towary (najczęściej większe produkty, np. duże AGD, meble) nigdy nie trafiają do magazynu e-sklepu. Operator na podstawie zgłoszenia otrzymanego od sklepu internetowego, odbiera przesyłkę bezpośrednio z magazynu producenta (ew. importera) i dostarcza ją do finalnego odbiorcy.

 

 

 

Schemat
 

 

 

 

Scenariusz nr 3A - Dystrybucja towarów e-sklepu bezpośrednio z magazynu producenta, obsługiwanego przez tego samego operatora.

To wariant modelu nr 3, zwanego dropshippiniem, rozszerzony o obsługę magazynu producenta lub importera przez tego samego operatora logistycznego, który realizuje dostawy do finalnych odbiorców e-sklepu.

 

 

 

Schemat