Etyka w biznesie

Innowacyjność, partnerstwo i ciągłe doskonalenie to najważniejsze wartości, których przestrzegamy, tworząc i realizując nasze usługi.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania na podstawie normy ISO 9001:2015. Daje on większą kontrolę nad procesami biznesowymi oraz ułatwia wdrażanie dobrych praktyk w całej organizacji.

Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015. Nasi klienci wiedzą, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, dla którego spełnianie norm środowiskowych jest istotne.

Badamy satysfakcję naszych klientów, dzięki czemu możemy szybko reagować na ich potrzeby oraz podnosić jakość naszych usług. W roku finansowym 2021 średni wynik NPS wśród odbiorców w kanale e-commerce wyniósł 81,29, a w przypadku odbiorców przesyłek drobnicowych międzynarodowych NPS wyniósł 72,71.

Wymagamy od naszych pracowników, aby zawsze postępowali uczciwie zarówno w kontaktach miedzy sobą, jak i działając w imieniu firmy. Dlatego wypracowaliśmy Kodeks etyki biznesu, który zawiera zasady dotyczące działalności w otoczeniu biznesowym, jak i w relacjach z klientami.

Dbamy, aby przy podejmowaniu decyzji biznesowych nie dochodziło do konfliktu interesów. Jeśli jednak osoby reprezentujące strony pozostają w bliskich relacjach (np. ze względu na pokrewieństwo), podlegają one takiemu samemu procesowi weryfikacji i kontroli, jak pozostali partnerzy biznesowi.

Nie angażujemy się w niejawne i monopolistyczne umowy, a za niedopuszczalne uważamy wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych.

Warunki współpracy z naszymi kontrahentami ustalamy w sposób bezstronny i przejrzysty, prowadząc otwartą komunikację opartą na wzajemnym szacunku.

Naszych podwykonawców traktujemy po partnersku, organizując cykliczne spotkania z przewoźnikami, na których wypracowujemy jasne zasady współpracy.

W ramach współpracy z przewoźnikami umożliwiamy dostęp do usługi faktoringu. Dzięki niej przewoźnicy mogą uzyskać finansowanie faktur jeszcze przed upływem terminu ich płatności.

W celu lepszej współpracy z naszym przewoźnikami umożliwiamy skorzystanie z kart paliwowych oraz korzystnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Prowadzimy również cykliczne szkolenia dla kierowców i opracowaliśmy podręcznik przewoźnika i kierowcy.

Zapytanie ofertowe