Bezpieczeństwo

Dbamy o to, żeby ROHLIG SUUS Logistics było bezpiecznym miejscem pracy, a przesyłki naszych klientów bezpiecznie trafiały na miejsce.

Dbamy o to, żeby ROHLIG SUUS Logistics było miejscem pracy z przyjazną atmosferą, w którym wspiera się różnorodność i wymianę poglądów. Traktujemy się z szacunkiem, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminowania, mobbingu czy molestowania. 

Monitorujemy niepożądane zdarzenia i wprowadzamy rozwiązania, które mają im zapobiegać. Wszystkie niezgodności są zgłaszane, a ich rozwiązanie jest miarą doskonalenia naszej organizacji.

Wdrożyliśmy narzędzie Twój Głos, czyli anonimowy system do zgłaszania nieprawidłowości, w tym mobbingu i niepożądanych zachowań w pracy. Jest ono dostępne dla wszystkich interesariuszy.

Uświadamiamy naszych pracowników, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo w pracy. W tym celu w każdym oddziale znajdują się informacje z liczbą dni bez wypadków w poszczególnych obiektach.

Zależy nam, żeby przesyłki naszych klientów bezpiecznie i na czas trafiały do odbiorców. Aby zapobiec powstawaniu szkód w transporcie opracowaliśmy standardy pakowania przesyłek oraz elektroniczną kartę uzgodnień. O skuteczności naszych działań świadczy niska liczba reklamacji. W całym roku finansowym 2021 złożone reklamacje dotyczyły 0,38% wszystkich zleceń.

Chronimy dane osobowe naszych pracowników i klientów oraz przeciwdziałamy ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Nasze standardy bezpieczeństwa wyznaczają przepisy krajowe i międzynarodowe.
Poprzez szkolenia budujemy świadomość naszych pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Wprowadziliśmy zasady czystego biurka i ekranu, nie przetwarzamy danych w miejscach publicznych. Rozwijamy systemy umożliwiające skuteczną ochronę przed cyberatakami i kradzieżą informacji.

Zapytanie ofertowe