Brexit - przygotuj się do zmian

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania formalnie wystąpiła z Unii Europejskiej, a 31 grudnia 2020 roku skończył się okres przejściowy. Odpowiadamy, co to oznacza i jak przygotować się na przyszłość.

Brexit.png

Okres przejściowy, kiedy Wielka Brytania pozostawała w unii celnej i była uczestnikiem wspólnego rynku, trwał do 31 grudnia 2020 roku. Od północy 1 stycznia 2021 roku umowa zawarta pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie stosowana tymczasowo do 28 lutego 2021 roku. W tym czasie mają być dopełnione wszystkie procedury dotyczące ratyfikacji umowy.

Formalności po okresie przejściowym

Umowa handlowa z Wielką Brytanią przewiduje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na towary spełniające odpowiednie reguły pochodzenia. Produkty będące przedmiotem wymiany handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią będą podlegały kontrolom zgodności regulacyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z opiekunem handlowym.

Jak przygotować się od 1 stycznia 2021 roku?

Krok 1 - Sprawdź czy posiadasz numer EORI
Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce numer jest kombinacją: PL+numer NIP (10 cyfr)+00000.
W przypadku braku numeru lub nieaktualnych danych należy dokonać rejestracji przez portal administracji skarbowej PUESC

POMOC EKSPERTA: W zakresie rejestracji EORI klienci ROHLIG SUUS Logistics mogą skorzystać
z usługi agencji celnej po uprzednim przekazaniu pełnomocnictwa.

Krok 2 - Dane i dokumenty do odprawy celnej.

 • faktura zakupu/sprzedaży, faktura powinna zawierać w szczególności: dane importera i eksportera (nazwa, adres, numer NIP)
 • opis/nazwa towaru
 • ilość opakowań
 • waga brutto i netto
 • wartość towaru
 • waluta faktury
 • warunki dostawy wg Incoterms
 • kod taryfy celnej
 • kraj pochodzenia towaru
 • lista załadunkowa (packing list) lub specyfikacja, jeśli na fakturze nie ujęto informacji o wadze brutto/netto towaru (dotyczy każdej pozycji towarowej), ilości opakowań
 • faktura za transport i ubezpieczenie towaru, jeśli te koszty nie zostały ujęte w cenie towaru

WAŻNE:

 • Agent celny/Spedytor może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej.
 • Importowane towary spożywcze lub przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą wymagać kontroli Sanepidu/posiadania certyfikatu wejścia CED i/lub stwierdzenia jakości handlowej poprzez wydanie certyfikatu WIJHARS.
 • Towary wymagające kontroli weterynaryjnej powinny posiadać certyfikat wejścia do Unii Europejskiej CVED.

Importerzy zainteresowani odprawami w procedurach uproszczonych lub z zastosowaniem art. 33a ustawy VAT, powinni skontaktować się z opiekunem handlowym w celu ustalenia warunków współpracy.