Brexit - przygotuj się do zmian

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania formalnie wystąpiła z Unii Europejskiej. Jednocześnie do końca roku obowiązuje okres przejściowy. Odpowiadamy, co to oznacza i jak przygotować się na przyszłość.

Brexit.png

Okres przejściowy w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską potrwa do końca 2020 roku, chyba że dojdzie do jego przedłużenia. W tym czasie obowiązują takie same zasady handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią jak dotychczas.

Oznacza to brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania do końca 2020 roku pozostaje w unii celnej i będzie uczestnikiem wspólnego rynku Unii Europejskiej. Nie ma potrzeby składania zgłoszeń celnych czy posiadania dodatkowych dokumentów i spełniania innych norm, które wcześniej nie były wymagane.

Formalności po okresie przejściowym

W okresie przejściowym Wielka Brytania i Unia Europejska mają wynegocjować umowę o stosunkach handlowych. Jej zapisy mogą być znane dopiero na kilka tygodni przed zakończeniem okresu przejściowego, dlatego na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji.

Na początku czerwca zakończyła się czwarta tura negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. W najbliższych miesiącach obie strony zamierzają zintensyfikować rozmowy, aby osiągnąć porozumienie po tym, jak brytyjski rząd nie wystąpił o przedłużenie okresu przejściowego.

Jeśli do końca roku nie dojdzie do zawarcia porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, wymiana handlowa odbywać się będzie na zasadach Światowej Organizacji Handlu, czyli tak jak obecnie z państwami trzecimi. Już teraz podpowiadamy, jak się przygotować na taki scenariusz.

Krok 1 - Sprawdź czy posiadasz numer EORI
Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce numer jest kombinacją: PL+numer NIP (10 cyfr)+00000.
W przypadku braku numeru lub nieaktualnych danych należy dokonać rejestracji przez portal administracji skarbowej PUESC

POMOC EKSPERTA: W zakresie rejestracji EORI klienci ROHLIG SUUS Logistics mogą skorzystać
z usługi agencji celnej po uprzednim przekazaniu pełnomocnictwa.

Krok 2 - Dane i dokumenty do odprawy celnej.

 • faktura zakupu/sprzedaży, faktura powinna zawierać w szczególności: dane importera i eksportera (nazwa, adres, numer NIP)
 • opis/nazwa towaru
 • ilość opakowań
 • waga brutto i netto
 • wartość towaru
 • waluta faktury
 • warunki dostawy wg Incoterms
 • kod taryfy celnej
 • kraj pochodzenia towaru
 • lista załadunkowa (packing list) lub specyfikacja, jeśli na fakturze nie ujęto informacji o wadze brutto/netto towaru (dotyczy każdej pozycji towarowej), ilości opakowań
 • faktura za transport i ubezpieczenie towaru, jeśli te koszty nie zostały ujęte w cenie towaru

WAŻNE:

 • Agent celny/Spedytor może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej.
 • Importowane towary spożywcze lub przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą wymagać kontroli Sanepidu/posiadania certyfikatu wejścia CED i/lub stwierdzenia jakości handlowej poprzez wydanie certyfikatu WIJHARS.
 • Towary wymagające kontroli weterynaryjnej powinny posiadać certyfikat wejścia do Unii Europejskiej CVED.

Importerzy zainteresowani odprawami w procedurach uproszczonych lub z zastosowaniem art. 33a ustawy VAT, powinni skontaktować się z opiekunem handlowym w celu ustalenia warunków współpracy.