Brexit - przygotuj się do zmian

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania formalnie wystąpiła z Unii Europejskiej. Jednocześnie do końca roku obowiązuje okres przejściowy. Odpowiadamy, co to oznacza i jak przygotować się na przyszłość.

Brexit.png

Okres przejściowy w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską potrwa do końca 2020 roku, chyba że dojdzie do jego przedłużenia. W tym czasie obowiązują takie same zasady handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią jak dotychczas.

Oznacza to brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania do końca 2020 roku pozostaje w unii celnej i będzie uczestnikiem wspólnego rynku Unii Europejskiej. Nie ma potrzeby składania zgłoszeń celnych czy posiadania dodatkowych dokumentów i spełniania innych norm, które wcześniej nie były wymagane.

Formalności po okresie przejściowym

W okresie przejściowym Wielka Brytania i Unia Europejska mają wynegocjować umowę o stosunkach handlowych. Jej zapisy mogą być znane dopiero na kilka tygodni przed zakończeniem okresu przejściowego, dlatego na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, wymiana handlowa odbywać się będzie na zasadach Światowej Organizacji Handlu, czyli tak jak obecnie z państwami trzecimi. Już teraz podpowiadamy, jak się przygotować na taki scenariusz.

Krok 1 - Sprawdź czy posiadasz numer EORI
Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce numer jest kombinacją: PL+numer NIP (10 cyfr)+00000.
W przypadku braku numeru lub nieaktualnych danych należy dokonać rejestracji przez portal administracji skarbowej PUESC

POMOC EKSPERTA: W zakresie rejestracji EORI klienci ROHLIG SUUS Logistics mogą skorzystać
z usługi agencji celnej po uprzednim przekazaniu pełnomocnictwa.

Krok 2 - Dane i dokumenty do odprawy celnej.

 • faktura zakupu/sprzedaży, faktura powinna zawierać w szczególności: dane importera i eksportera (nazwa, adres, numer NIP)
 • opis/nazwa towaru
 • ilość opakowań
 • waga brutto i netto
 • wartość towaru
 • waluta faktury
 • warunki dostawy wg Incoterms
 • kod taryfy celnej
 • kraj pochodzenia towaru
 • lista załadunkowa (packing list) lub specyfikacja, jeśli na fakturze nie ujęto informacji o wadze brutto/netto towaru (dotyczy każdej pozycji towarowej), ilości opakowań
 • faktura za transport i ubezpieczenie towaru, jeśli te koszty nie zostały ujęte w cenie towaru

WAŻNE:

 • Agent celny/Spedytor może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej.
 • Importowane towary spożywcze lub przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą wymagać kontroli Sanepidu/posiadania certyfikatu wejścia CED i/lub stwierdzenia jakości handlowej poprzez wydanie certyfikatu WIJHARS.
 • Towary wymagające kontroli weterynaryjnej powinny posiadać certyfikat wejścia do Unii Europejskiej CVED.

Importerzy zainteresowani odprawami w procedurach uproszczonych lub z zastosowaniem art. 33a ustawy VAT, powinni skontaktować się z opiekunem handlowym w celu ustalenia warunków współpracy.