Strefa klienta

Ubezpieczenia

Standardowo realizowane przez nas przesyłki objęte są ubezpieczeniem w ramach OC spedytora. Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wszyscy Klienci frachtu morskiego FCL i LCL oraz frachtu drogowego krajowego, w ramach oferty specjalnej - w cenie frachtu otrzymują od nas ubezpieczenie CARGO GENERALNE gratis!

Aby w pełni zabezpieczyć wartość towaru, nasi Klienci mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia CARGO INDYWIDUALNE, zalecanego zwłaszcza przy przewozie towarów większej wartości.

Dodatkowo nasi przewoźnicy posiadają polisy ubezpieczeniowe w wysokości od 100 do 400 tys. USD.

Drukuj stronę

Popularne tematy