Biuro prasowe

News

Integracja systemów i aplikacji w usługach operatorów logistycznych

 LOG 4, Integracja systemów i aplikacji w usługach operatorów logistycznych, Piotr Jeziorski, 25.10.2016 r.
Integracja z systemami informatycznymi klientów stanowi jeden z kluczowych obszarów w działalności operatora logistycznego i bez wątpienia niesie korzyści dla obydwu stron. W szczególności możemy do nich zaliczyć zwiększenie efektywności procesów biznesowych, wyeliminowanie błędów we wprowadzanych danych, czy szybszą reakcję na sytuacje wyjątkowe. Warto również podkreślić, że efektywne dzielenie się informacją w łańcuchu dostaw pozwala na lepsze zarządzanie zasobami (np. planowanie przewozów), zapasami (VMI i goods in transit), a nawet przyczynia się do poprawy cash-flow (natychmiastowy dostęp do IOD i POD) czy obsługi klienta (np. awizacja dostaw w e-commerce). Należy przy tym pamiętać, że u podstaw wprowadzanych rozwiązań zawsze leży proces biznesowy i efekty, które chcemy osiągnąć wspólnie z kontrahentem. Z kolei warunkami brzegowymi są możliwości technologiczne po stronie klienta, czas oraz budżet. Mając na uwadze wskazane powyżej aspekty integracji systemowej, zbudowaliśmy w ROHLIG SUUS Logistics bardzo silne kompetencje, obejmujące znajomość procesów biznesowych i zagadnień technicznych. Oferujemy również klientom nowoczesne i elastyczne rozwiązania oparte o nasze systemy operacyjne oraz integracyjną szynę danych. Dzięki temu możemy niezwykle szybko dobrać i wdrożyć dla klienta optymalne rozwiązanie, niezależnie od tego w jakim stopniu jest ono zbliżone do powszechnie stosowanych standardów integracyjnych oraz jak elastyczne i otwarte są systemy informatyczne klienta.
Wypowiedź: ROHLIG SUUS Logistics, Piotr Jeziorski Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Drukuj stronę

Popularne tematy