Drogowe

Korekta paliwowa

Gospodarka światowa i gospodarki narodowe w sposób istotny zależą od cen źródeł energii. Transport i spedycja są branżą szczególnie na te koszty wrażliwą, a zakup oleju napędowego stanowi istotny koszt w transporcie drogowym.
Korekta paliwowa odzwierciedla wahania cen paliwa w rozliczeniach usług TSL.

Korekta paliwowa dla frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za fracht.
Wysokość korekty paliwowej korygowana jest w cyklach miesięcznych i jest ustalana na podstawie średniej ceny hurtowej Oleju Napędowego Ekodiesel (ON) z poprzedniego miesiąca w PKN ORLEN, publikowanej na stronie największego w Polsce dostawcy paliw PKN ORLEN www.orlen.pl.

Aktualna wartość korekty paliwowej w ROHLIG SUUS Logistics SA w marcu 2017 roku wynosi :

  • serwis krajowy + 13,48%.
  • serwis międzynarodowy + 13,48%.
  • średnia cena ON luty 2017 - 3 598 zł / 1 000 l.

Przedziały cen paliwa dla danych wartości korekty paliwowej

Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z ROHLIG SUUS Logistics o stałe stawki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które Spółka nie ma wpływu, nie wiążą się z koniecznością ciągłych zmian cenników.

ROHLIG SUUS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika korekty paliwowej.

Drukuj stronę

Popularne tematy