Drobnica lodz
Transport ponadnormatywny lodz Transport ponadnormatywny lodz
Drobnica
Drobnica
Drobnica lodz
Drobnica

Drobnica - to zbiór i przechowywanie niewielkich partii towarów od kilku nadawców dla ich późniejszego przewozu po jednym transportowym dokumencie.

Schemat drobnicy:  jak towar przybywa na skonsolidowany magazyn,  idzie na obróbkę i zachowuje się do momentu zjednoczenia z drugimi towarami. Kiedy towar w całości jest sformowany, wyrusza samochodowym transportem do miejsca przeznaczenia. Drobnica pozwala istotnie obniżyć finansowe koszty i uprościć tryb załatwienia dokumentów w razie przewozu małogabarytowego ładunku czy transportowania niewielkich stałych partii towarów.

ROHLIG SUUS Logistics oferuje pełny kompleks usług transportu drobnicowego:

  • opakowywanie i zapakowywanie na nowo ,zgodnie z eksportowymi warunkami,  pakowanie strecz-folią, wzmacnianie istniejącego opakowywania;
  • metkowanie (w tej liczbie towarów, co podporządkowuje się obowiązkowemu metkowaniu odpowiednio do wymogów ustawodawstwa);
  • paletowanie i sortowanie towaru;
  • prace po załadunku i rozładowaniu towarów;
  • magazynowa ewidencja ruchu;
  • załatwienie koniecznych dokumentów, w tej liczbie eksportowych deklaracji na wywożenie towarów z krajów Unii europejskiej;
  • ubezpieczenie towarów;
  • odpowiedzialne zachowanie na składzie kategorii A.

Magazynowe kompleksy ROHLIG SUUS Logistics odpowiadają światowym standardom i wyposażone są w nowoczesny park załadunku i rozładunku towarów.

Z ROHLIG SUUS Logistics każda partia skonsolidowanego ładunku będzie dostarczona do uwarunkowanych terminów z użyciem zasady "od drzwi do drzwi". Nasi stali klienci docenili usługę drobnicę towarów z ROHLIG SUUS Logistics. Dołączcie do nich iprzekonajcie się - pracować z nami naprawdę warto!

Drobnica


Czy w litwie sa odprawy celne Firma spedycyjna Firma transportowa Rohlig suus koszalin Spedycja Spedycja krajowa Strony spedycyjne Transport kontenerów łódź Transport ponadnormatywny warszawa Zalety transportu własnego

Drukuj stronę

Popularne tematy