Transport ponadnormatywny lodz
Drobnica Drobnica
Transport ponadnormatywny lodz
Drobnica
Drobnica lodz
Drobnica - ROHLIG SUUS Logistics

Drobnica - to zbiór i przechowywanie niewielkich partii towarów od kilku nadawców dla ich późniejszego przewozu po jednym transportowym dokumencie.

Schemat drobnicy:  jak towar przybywa na skonsolidowany magazyn,  idzie na obróbkę i zachowuje się do momentu zjednoczenia z drugimi towarami. Kiedy towar w całości jest sformowany, wyrusza samochodowym transportem do miejsca przeznaczenia. Drobnica pozwala istotnie obniżyć finansowe koszty i uprościć tryb załatwienia dokumentów w razie przewozu małogabarytowego ładunku czy transportowania niewielkich stałych partii towarów.

ROHLIG SUUS Logistics oferuje pełny kompleks usług transportu drobnicowego:

  • opakowywanie i zapakowywanie na nowo ,zgodnie z eksportowymi warunkami,  pakowanie strecz-folią, wzmacnianie istniejącego opakowywania;
  • metkowanie (w tej liczbie towarów, co podporządkowuje się obowiązkowemu metkowaniu odpowiednio do wymogów ustawodawstwa);
  • paletowanie i sortowanie towaru;
  • prace po załadunku i rozładowaniu towarów;
  • magazynowa ewidencja ruchu;
  • załatwienie koniecznych dokumentów, w tej liczbie eksportowych deklaracji na wywożenie towarów z krajów Unii europejskiej;
  • ubezpieczenie towarów;
  • odpowiedzialne zachowanie na składzie kategorii A.

Magazynowe kompleksy ROHLIG SUUS Logistics odpowiadają światowym standardom i wyposażone są w nowoczesny park załadunku i rozładunku towarów.

Z ROHLIG SUUS Logistics każda partia skonsolidowanego ładunku będzie dostarczona do uwarunkowanych terminów z użyciem zasady "od drzwi do drzwi". Nasi stali klienci docenili usługę drobnicę towarów z ROHLIG SUUS Logistics. Dołączcie do nich iprzekonajcie się - pracować z nami naprawdę warto!

Drobnica


Czy w litwie sa odprawy celne Firma spedycyjna Firma transportowa Firmy spedycyjne Logistyka usług Podlasie warszawa spedycja Rohlig suus koszalin Rohlig suus transport kolowy Spedycja Spedycja krajowa Spedycja śląsk Spedytor kolejowy Strony spedycyjne Transport kontenerów łódź Transport palet Transport ponadnormatywny warszawa

Drukuj stronę

Popularne tematy