zarzad_i_rada_nadzorcza_baner_nowy.jpg

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

ROHLIG_SUUS_Logistics_Karol_Miszta_3.jpg

Karol Miszta, Członek Zarządu

Z ROHLIG SUUS Logistics związany jest od początku swojej kariery zawodowej czyli od 2000 roku. Rozpoczynał karierę jako pracownik operacyjny, po 4 latach awansując na stanowisko menadżerskie, zarządzał  siecią drogowego transportu drobnicowego w Europie. Aktualnie jako członek zarządu odpowiedzialny jest za rozwój produktów drogowych w organizacji, jak również sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem sieci oddziałów. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.

 

Danielmini.JPG

Daniel Franke, Członek Zarządu

Daniel Franke, Członek Zarządu w firmie ROHLIG SUUS Logistics - odpowiedzialny za logistykę kontraktową, krajową dystrybucję drobnicową oraz rozwój systemów informatycznych.
Z logistyką związany jest od 1999 r. Doświadczenie zdobywał w Polsce i za granicą w strukturach jednego ze światowych liderów branży TSL. Odpowiadał za realizację międzynarodowych projektów w obszarze Corporate Contract Logistics/Supply Chain Management w wielu krajach głównie południowej i zachodniej Europy.

Współautor koncepcji kompleksowych rozwiązań logistycznych wspierających zarządzanie i optymalizację kosztową z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań IT. Zwolennik uwspólniania celów logistycznych i sprzedażowych klientów zmierzających do optymalizacji łańcuchów dostaw.

Od 3 lat nadzoruje wdrożenie programu nowej architektury korporacyjnej zakładającego całkowitą przebudowę procesów biznesowych i komunikacyjnych w firmie ROHLIG SUUS Logistics. Odpowiada także za zwiększenie możliwości operacyjnych sieci oddziałów i centrów logistycznych, m. in. poprzez zmiany lokalizacji i realizację kluczowych inwestycji w obszarze nieruchomości w całej Polsce.

 

ROHLIG_SUUS_Logistics_Andrzej_Kozlowski_3.jpg

Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu

Od stycznia 2011 jako członek zarządu jest odpowiedziany za zarządzanie i rozwój strategiczny produktu morskiego i lotniczego, a także przewozów intermodalnych. Ponadto nadzoruje SUUS Logistics - spółkę córkę w Rosji oraz rozwój produktu GoEast i ekspansję biznesową na rynki Rosji, Ukrainy, i postałych państw WNP.

Andrzej Kozłowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze spedycji międzynarodowej i logistyki kontraktowej. Pracował dla takich firm jak Raben czy DHL. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółką Raben Ukraine. Andrzej biegle włada językiem angielskim i rosyjskim, jest absolwentem warszawskiej SGH.

 

 ROHLIG_SUUS_Logistics_Rafal_Szydlowski_1.jpg

Rafał Szydłowski, Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu

W ROHLIG SUUS Logistics od maja 2012 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, w tym w sektorze TSL. Przez osiem lat pracował jako Dyrektor Finansowy w Grupie Raben, początkowo w strukturach firmy Szybka Paczka, a następnie jako Dyrektor Finansowy Grupy, pełniący funkcję Członka Zarządu. Wcześniej przez kilka lat kierował działem Audytu w Ernst & Young Audit. W ostatnich latach był Dyrektorem Zarządzającym spółki z branży nieruchomości inwestycyjnych. Posiada dyplom ACCA - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Drukuj stronę

Popularne tematy