Ocena Usług, Reklamacje i Roszczenia

Reklamacje

1. W razie potrzeby zgłoszenia reklamacji lub roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru, należy skontaktować się z Opiekunem Klienta, który przeprowadzi Państwa przez proces reklamacyjny oraz pomoże wypełnić poniższe dokumenty:

Formularz zgłoszenia roszczenia

Załącznik nr 1 Szczegółowa kalkulacja

Załącznik nr 2 Oświadczenie


2.  Wypełniony formularz wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać e-mailem na adres: szkody@suus.com

lub w oryginale na adres:

Dział Szkód
ROHLIG SUUS Logistics SA
ul. Równoległa 4A
02-235 Warszawa

W celu weryfikacji poprawności zaleca się uprzednie przesłanie dokumentów drogą e-mailową.

3. Po otrzymaniu dokumentacji dział szkód przystępuje do rozpatrywania roszczeń. Działania obejmują głównie:

  • weryfikację zasadności i wysokości roszczeń,
  • ustalenie sprawcy szkody,
  • skierowanie do sprawcy lub do właściwego ubezpieczyciela oficjalnej reklamacji w celu zabezpieczenia interesów klienta i uzyskania należnego mu odszkodowania.Proces zgłaszania i rozpatrywania roszczeń opisany jest szczegółowo w § 13 OGÓLNYCH WARUNKÓW USŁUG ROHLIG SUUS Logistics – 
zobacz>
 

Drukuj stronę

Popularne tematy